Hvad er sufisme?

Fokus på det åndelige
Sufismen er en mystisk bevægelse inden for islam. “Mystisk” vil sige med fokus på den inderlige og åndelige side af islam. En, der praktiserer sufismen, har som mål at rense sig selv for selviske tanker og handlinger, udvikle sin karakter og komme tættere på Gud i det daglige liv. Det er også det, der kaldes “den indre jihad”.

Lærer-elev-forhold og meditativ praksis
Sufismens tilhængere opfatter sig selv som elever i en åndelig skole. Derfor har de brug for en lærer, en åndelig vejleder, som i Senegal hedder en “marabout”. Dette lærer-elev-forhold er typisk for sufismen. Andre kendetegn ved sufismen er rituel dans og religiøs meditation. Du kender måske billederne af mænd i hvide kjoler, der roterer om sig selv i en trance-lignende tilstand. Disse billeder er fra Tyrkiet. I Senegal kommer sufismen til udtryk gennem meditativ sang og bøn med bedekrans. Og i den måde, man læser, forstår og anvender Koranen på. Senegalesiske imamer tror på, at Koranen indeholder et “dybere lag” end den bogstavelige tolkning, og taler om at opnå indblik i “Koranens hemmeligheder”.

Broderskaberne og marabouterne
Sufismens tilhængere organiserer sig i broderskaber. Næsten alle senegalesiske muslimer tilhører et sufi-broderskab. Grundlæggerne af de største broderskaber i Senegal har en form for helgenstatus. Overalt i landet ser man dem afbildet på bygninger, busser og biler. Fordi marabouterne ikke udelukkende vejleder deres tilhængere vedrørende åndelige og religiøse spørgsmål, men i alle livets forhold, mener nogle, at de har for stor magt over deres tilhængere.

Sufismen har eksisteret næsten lige så længe som islam. Det samme har diskussionen om, hvorvidt sufismens fortolkning af islam er korrekt …

Billedet viser Amadou Bamba (1853–1927), der var grundlægger og leder af Mourid-broderskabet i Senegal. Han blev kendt for sine studier af Koranen og sin ikke-voldelige modstand mod det franske kolonistyre. Han vandt mange tilhængere og mourid-broderskabet er i dag det største i Senegal. Overalt i Senegal ser man Bamba portrætteret. Mourid-broderskabet har hovedsæde i byen Touba, hvor det har bygget en majestætisk moske. Byen lægger også navn til “Café Touba”, der er en krydret kaffe opfundet af Bamba, oprindeligt til medicinske formål.