4. Islam

Allerflest muslimer
Islam kom til Senegal fra Nordafrika for næsten 1000 år siden. I dag er størstedelen af befolkningen i Senegal muslimer. Senegaleserne følger sunni-islam, der er den mest almindelige gren inden for islam. Men islam i Senegal er alligevel noget specielt …

Senegalesisk sufisme
Senegalesiske muslimer dyrker nemlig sufismen. Sufismen er den muslimske mystik. Det vil sige en religiøs filosofi med fokus på den personlige åndelighed. Sufi-tilhængere samler sig i broderskaber. Næsten alle senegalesiske muslimer tilhører et sufi-broderskab. Broderskabernes religiøse ledere kaldes marabouter, der betyder ”lærere”. Marabouterne fungerer som vejledere for deres tilhængere. De støtter dem i deres personlige og åndelige udvikling.

Kun én Gud!
Mystikken og marabouterne er en stor del af senegalesiske muslimers tro. Men troens kerne deler de med muslimer over hele verden. Shahadahen, der er islams trosbekendelse, lyder: “Der er ingen Gud foruden Allah, og Muhammed er Allahs profet.” Allah betyder bare ”Gud” på arabisk. Islam er altså det, man kalder en monoteistisk religion. Det vil sige en religion med kun én Gud.

Muhammed – Guds talerør
Selvom Muhammed nævnes i trosbekendelsen, er han på ingen måde guddommelig. Ifølge islam var Muhammed en god, men ganske almindelig, mand, som Gud besluttede at bruge som talerør. Mellem år 610 og 632 fik han en række åbenbaringer fra Gud gennem englen Gabriel. Før Muhammed havde Gud talt til personer, som også kendes fra kristendommen, fx Abraham, Moses og Jesus. Ifølge islam modtog Muhammed den endelige åbenbaring af sandheden. Åbenbaringerne rettede således tidligere misforståelser, som fx at Jesus skulle være Guds søn.

Guds ord og profetens forbillede
Muhammeds åbenbaringer blev nedskrevet og samlet i Koranen, der er muslimernes hellige bog. I islam opfatter man Koranen som Guds ord. Muhammed er det store forbillede på, hvordan man skal leve sit liv. Hans handlinger og udtalelser er beskrevet i hadith, og muslimer forsøger at følge hans eksempel. Koranen og hadith udgør tilsammen de leveregler, som muslimer indretter sig efter. Heri findes de fem leveregler, der kaldes islams fem søjler. De danner rammen om den religiøse praksis for muslimer over hele verden, også i Senegal.

Gå til opgaver …

femsoejler