Opgaver til ndougal

1. ANALYSÉR
Find ud af, hvor lykkelig befolkningen i Senegal føler sig i forhold til andre landes befolkninger.
– Læg mærke til, hvilke lande der er mest lykkelige, og hvilke der er mindst lykkelige.

2. PERSPEKTIVÉR
Både Koranen og Bibelen siger en masse om, hvad lykke og et godt liv er. Fx Ordsprogenes Bog 3:13-18 i Bibelen og sura 16:97 i Koranen.
– Sammenlign bibel- og koranversene.
– Prøv at finde flere citater om lykke og et godt liv i Bibelen og Koranen og fra andre religioner. Det kan også være ikke-religiøse citater.

3. REFLEKTÉR
Hvad er et godt liv?
– Kan man sige, at jo rigere et land er, jo lykkeligere er befolkningen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Stemmer de bibel- og koranvers, du lige har læst og sammelignet, overens med virkeligheden, som du oplever den?
– Hvad er et godt liv for dig? Hvad forstår du ved skæbne?

4. PRODUCÉR
Prøv at lave en lykke-undersøgelse i klassen med nogle af de samme spørgsmål, som i den globale lykke-undersøgelse.
– Interview hinanden eller udfyld undersøgelsen anonymt.