Opgaver til teranga

1. ANALYSÉR
Læs om og se videoen om te-brygning.
– Hvorfor er te-brygningen så stor en del af det sociale samvær?
– Hvilke værdier kommer til udtryk gennem traditionerne og fortællingerne omkring te-brygningen?

2. PERSPEKTIVÉR
Gæstfrihed, og det at være gode mod hinanden, er en værdi i mange religioner. I kristendommen kommer det til udtryk i ”næstekærlighedsbuddet” og fortællingen om ”Den barmhjertige samaritaner” i Luk. 10:25-37.
– Sammenlign med sura 2:177 i Koranen og prøv at finde ud af mere om, hvad andre religioner siger om næstekærlighed.

3. REFLEKTÉR
Hvad er dine værdier?
– Hvad betyder ”værdier”? Prøv at lave en definition.
– Hvad er dine værdier? Fx altid at gøre dig umage, gavmildhed, ærlighed osv.
– Hvor kommer dine værdier fra? Dine forældre, dine venner, din religion, samfundet osv.
– Hvilke forskelle/ligheder, tror du, der er mellem dine værdier og en jævnaldrende senegalesers værdier? Eller mellem danske værdier og senegalesiske værdier? Sammenlign evt. Senegals nationalsang med Danmarks. Giver det overhovedet mening at tale om danske/senegalesiske værdier?

4. PRODUCÉR
I 2011 arbejdede kulturministeriet med at kortlægge danskernes værdier i ”Værdi-kommissionen”. Den blev kritiseret og nedlagt før tid, fordi det virkede som en umulig og meningsløs opgave at definere alle danskeres værdier. Selvom man kan have værdier til fælles, er værdigrundlaget indiviuelt og forskelligt fra person til person.
– Prøv at kortlægge dit eget værdigrundlag ud fra refleksionen ovenfor og udarbejd en ”rapport”. Den kan bestå af tekst, billeder eller et mindmap.