Opgaver til islam

1. ANALYSÉR
Læs om islams fem søjler og om sufisme og islam i Senegal.
– Hvordan er islam i Senegal anderledes end den form for islam, du kender i forvejen?
– Hvilke ord vil du bruge til at beskrive islam som religion?
– Hvordan vil du beskrive islams gudsbillede? Begrund.

2. PERSPEKTIVÉR
Islams trosbekendelse siger kort og klart, at der kun er én Gud. I kristendommen tror man også kun på én Gud – men i tre former. Det er det, man kalder treenigheden.
– Undersøg begrebet ”treenighed” og sammenlign med islams gudsbillede.

3. REFLEKTÉR
Odet ”islam” kan betyde både ”underkastelse” og ”hengivelse”. Det er også i familie med ordet ”salaam”, der betyder fred.
– Hvilke associationer får du af henholdsvis ”underkastelse” og ”hengivelse”?
– Hvad forstår du umiddelbart af ordet ”treenighed”?
– Hvilken betydning har det, hvilke ord vi vælger at bruge?

4. PRODUCÉR
Mediernes behandling af religion.
– Find tre mediehistorier på nettet, der behandler religion eller religiøse temaer. Prøv fx at google ”muslim”, ”kirke” eller ”imam”.
– Analysér journalistens sprogbrug.
– Prøv at omskrive en af historierne med et andet ordvalg.