Opgaver til religionsfrihed

1. ANALYSÉR
Se videoen om Joal-Fadiout.
– Hvad mener guiden, når han siger “Hvad du ønsker for dig selv, ønsker du også for din nabo”?
– Hvad siger han om livet i byen generelt?
– “Kristne og muslimer. Vi er alle ens”, siger han. – Enig?

2. PERSPEKTIVÉR
I Senegals forfatning omtales religionsfrihed og -lighed i allerførste artikel. Danmarks forfatning, Grundloven, sikrer også religionsfrihed (undtagen for regenten – § 6).
– Sammenlign artikel 1 i Senegals forfatning med § 4 og 67-70 i Grundloven.
– Diskutér om vi har religionslighed i Danmark.

3. REFLEKTÉR
Hvad er formålet med en forfatning? Hvilken betydning har et lands forfatning for, hvordan samfundet generelt fungerer?
– Overvej hvilke værdier, der kommer til udtryk i Grundloven og i Senegals forfatning og motto.

4. PRODUCÉR
Lav i fællesskab en forfatning for klassen. Hent inspiration til formen fra eksempler på forskellige landes forfatninger.
– Gå i grupper og tal om, hvilke værdier, der er vigtige for jer i klassen.
– Skriv ti værdier ned på post-it-sedler og hæng dem op på tavlen
– Sortér i fællesskab alle sedlerne i kategorier.
– Hver gruppe får en kategori af sedler og formulerer en artikel til klassens forfatning.
– Saml forfatningen og hæng den op i klassen.