Opgaver til religiøs opdragelse

1. ANALYSÉR
Se videoen om koranskolen.
– Hvorfor driver Mohamad en koranskole? Hvad kan han godt lide ved sit arbejde?
– Hvad er dit umiddelbare indtryk af koranskolen?

2. PERSPEKTIVÉR
I Senegal har man ikke religionsundervisning i den offentlige skole. Mange lærer i stedet om islam i koranskoler. I Danmark har man faget kristendomskundskab i folkeskolen, men undervisningen må ikke være forkyndende.
– Hvad er forkyndende undervising?
– Er det en god idé, at man slet ikke har religionsundervisning i den offentlige skole?

3. REFLEKTÉR
I Danmark har man diskuteret meget, om faget kristendomskundskab skulle hedde religionskundskab i stedet?.Prøv at undersøge debatten på internettet.
– Hvorfor, tror du, faget fortsat hedder kristendomskundskab?
– Er det okay, at man kan blive fritaget fra undervisningen i kristendomskundskab, hvis man fx er muslim eller ateist?

4. PRODUCÉR
Skriv et læserbrev, hvor du giver din mening til kende i debatten om undervisning i religion i folkeskolen. Forhold dig til:
– Er det skolens opgave at undervise i religion?
– Hvis ja, hvad skal undervisningen så indeholde?