Opgaver til bøn

1. ANALYSÉR
Find ud af, hvordan man beder i islam.
– Er der noget, der undrer/overrasker dig?
– Hvilket formål, tror du, de mange ritualer har? Gå eventuelt på internettet og find begrundelser for dem.

2. PERSPEKTIVÉR
Læs hvad Jesus siger om bøn i Matt. 6:5-7 og analysér de to bønner fra islam og kristendommen.
– Hvilke forskelle og ligheder er der på de to bønner?
– Hvilke overordnede forskelle og ligheder er der på ritualerne omkring bøn i islam og kristendom.

3. REFLEKTÉR
I Senegal bruger man rekvisitter, når man beder (fx vaskekande, bedetæppe, bedekrans). I det hele taget er genstande en stor del af den religiøse praksis (se også tema 3 om afrikansk religion).
– Hvad, tror du, formålet er med brugen af genstande?
– Hvilke genstande forbinder du med din egen (religiøse) tradition?

4. PRODUCÉR
Har du en genstand, der har særlig betydning for dig? Det behøver ikke at være en religiøs betydning. Det kan være et arvesmykke fra din mormor eller en fodboldtrøje signeret af din yndlingspiller osv.
– Fotografér din særlige genstand og skriv, hvorfor den har særlig værdi for dig.
– Lav en foto-bog på klassen.