Opgaver til musik

1. ANALYSÉR
Læs uddraget af teksten til Daara Js sang afsnit for afsnit (du kan også høre den på YouTube).
– Forklar med dine egne ord, hvad den handler om. Især sætningen “Den eneste hellige krig, du skal kæmpe, er med dig selv.” Tænk også over sangens titel.

2. PERSPEKTIVÉR
Find en dansk eller amerikansk rap-sang på YouTube og teksten til den.
– Sammenlign med Daara Js sang.
– Hvad er de umiddelbare forskelle og ligheder både med hensyn til tekst, billeder og lyd? Giv eksempler.
– Prøv at forklare forskelle og ligheder.

3. REFLEKTÉR
Hvilken rolle spiller musik i religion – og for dig?
– Find eksempler på religiøs musik i både islam og kristendom herhjemme og andre steder i verden.
– Hvordan bruger du selv musik?

4. PRODUCÉR
Både Koranen og Bibelen indeholder poetiske afsnit. Et eksempel er Salmernes Bog i Bibelen. Sproget her minder faktisk lidt om det i Daara Js sang.
– Gå sammen i mindre grupper om at omskrive fx salme 23 eller en del af salme 139 i Salmernes Bog til en moderne rap-sang.
– Optag en musik-video med sangen eller fremfør den live på klassen.