Opgaver til nguem nguem

1. ANALYSÉR
Analysér imam Sidylamines forklaring af nguem-nguem.
– Hvorfor bruger han et frø som billede på nguem-nguem?
– Hvordan kan man pleje/overbelaste sin tro?
– Hvad betyder “et højt træ har dybe rødder” i den her sammenhæng?

 2. PERSPEKTIVÉR
Sammenlign Sidylamines forklaring af nguem-nguem med lignelsen om sædemanden og sennepskornet fra Det nye Testamente (Matt.13/Mark.4/Luk.8).
– Find forskelle/ligheder og forklar dem.

3. REFLEKTÉR
Har du selv en tro eller en ”åndelig side”?
– Hvis ja, hvordan kommer den til udtryk? Dyrker du den? Fx gennem meditation eller bøn.
– Hvis nej, hvorfor ikke?
– På en skala fra 1 til 10, hvor religiøs er du?
– Er der forskel på at være religiøs og troende?

4. PRODUCÉR
Skrive-øvelse: ”Min trosbekendelse”.
– Fri associationsskrivning ud fra refleksionen ovenfor. Husk, at det også er helt tilladt at skrive en ”ikke-trosbekendelse” eller en ”areligiøs trosbekendelse”.
– Bagefter redigerer du din tekst med inspiration fra formen på forskellige religioners trosbekendelse. Fx Shahadah, der er islams trosbekendelse, eller Den apostolske Bekendelse, der er den trosbekendelse, der fremsiges til gudstjenester i den danske folkekirke.