7. Religiøs opdragelse

Religion ind med modermælken
Religiøse ritualer omgiver et senegalesisk barn fra det bliver født. Allerede i 4-5 års alderen kommer mange muslimske børn i koranskole. Her lærer de blandt andet at citere koranvers på arabisk. I starten uden at forstå, men efterhånden lærer de mere og mere arabisk, så de selv kan læse og forstå Koranen.

Koranskolen og den offentlige skole
Formålet med koranskolen er at gøre børnene til  gode muslimer og en del af det muslimske fællesskab. I mange koranskoler i Senegal underviser man både i religiøse og verdslige fag – altsammen på arabisk. Koranskolen kan på den måde blive et alternativ til den offentlige skole. Nogle gange har den nemlig også flere resurser. Men for de fleste er koranskolen kun et supplement, som man benytter sig af i få år på fuld tid eller om eftermiddagen og i ferier.

Korrupte koranskoler
I de større byer i Senegal er det et stort problem, at korrupte lærere udnytter deres elever til at tigge penge for dem. De siger, at det handler om at lære børnene islams principper om ydmyghed og gavmildhed. Men i virkeligheden er det rent slaveri. Børnene kommer fra fattige familier i landområder. Deres forældre har sendt dem til koranskoler i byerne i håb om, at de her kan få dækket deres basale behov. I stedet bliver de groft udnyttet.

Marabouter – de åndelige vejledere
Senegalesiske muslimer dyrker sufismen. I sufismen forsøger man at rense sig selv for egoistiske motiver for at komme tættere på Gud. Til at hjælpe sig med det har man en vejleder. Sådan en vejleder kaldes en marabout. Marabouterne rådgiver sine tilhængere i alle livets forhold, ikke bare de åndelige og religiøse. Nogle mener, at marabouterne har for stor magt, og at forholdet til dem ligner tilbedelse. De største marabouter i Senegal har en form for helgenstatus. Overalt i landet ser man dem afbildet på bygninger, busser og biler.

Gå til opgaver …

”Ærede Seydi Doukouré, den store marabout fra Malicounda. Manden som gjorde sin krop, sit hjerte og sine ord til instrumenter til tjeneste for Gud og samfundet”, står der på billedet til venstre. På væggene i de fleste senegalesiske hjem hænger billeder som dette. Videoen tager dig på besøg i en koranskole i Malicounda.